CMR Database: VC 1982 Deel D Modellen bij A4-9

Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1982 : Deel D : Modellen bij A4

Vreemdelingencirculaire van 1982: Deel D : Modellen bij A4-9
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de VC 1982 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 7e wijziging (08/12/1992)
Direct naar Regelgeving van Vc 1982 Deel: A4
Deel D Modellen:
Bij A4-9: A Vergunning tot vestiging
Bij A4-9: B Toelating als vluchteling
Bij A4-9: C Verblijf voor onbepaalde duur
Bij A4-9: D Vergunning tot verblijf
Bij A4-9: E Verblijfskaart van een onderdaan der E.E.G.
Bij A4-9: D19 Tekst stempel vergunning tot verblijf
Bij A4-9: D20 Tekst stempel verlenging geldigheid vtv
Bij A4-9: D21 Tekst stempel geldigmaken vtv voor kinderen onder 15 van houder
Bij A4-9: D22 Ontvangstbewijs identiteitspapieren
Bij A4-9: D23 Beschikking geldigheidsduur anders dan gevraagd
Bij A4-9: D24 Beschikking verlenen vtv voor ander doel dan gevraagd
Bij A4-9: D25 Beschikking verlenen vtv met zekerheid stelling
Bij A4-9: D26 Verklaring van ontvangst waarborgsom
Bij A4-9: D27 Kwitering van teruggave waarborgsom
Bij A4-9: D28 Beschikking weigering verlenen of verlengen geldigheidsduur vtv
Bij A4-9: D29-1 Overwegingen weigering vergunning tot verblijf
Bij A4-9: D29-2 Overwegingen weigering vergunning tot verblijf
Bij A4-9: D29-3 Overwegingen vergunning tot verblijf
Bij A4-9: D29-4 Overwegingen weigering vergunning tot verblijf
Bij A4-9: D29-5 Overwegingen vergunning tot verblijf
Bij A4-9: D29-6 Overwegingen weigering vergunning tot verbijf
Bij A4-9: D29-7 Overwegingen weigering vergunning tot vestiging
Bij A4-9: D29-8 Overwegingen weigering vergunning tot vestiging
Bij A4-9: D29-9 Overwegingen weigering vergunning tot vestiging
Bij A4-9: D30 Beschikking tot intrekking vergunning tot verblijf
Bij A4-9: D31 Verzoek aan Nederlandse vertegenwoordiger in buitenland om beschikking uit te reiken
Bij A4-9: D32 Inlegvel bij een vergunning tot vestiging - meertalig
Bij A4-9: D32-1 Inlegvel bij verblijfsdocument voor verblijf voor onbepaalde duur