CMR Database: VC 1982 Deel D Modellen Bij A5

Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1982 Deel D

Vreemdelingencirculaire van 1982: Deel D: Modellen Bij A5
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de VC 1982 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 7e wijziging (08/12/1992)
Direct naar Regelgeving van Vc 1982 Deel: A5
Deel D - Modellen:
Bij A5: D33 Halfjaarbericht over gehouden controles op vreemdelingen
Bij A5: D33a Registratiekaart wekelijkse meldingsplicht
Bij A5: D33b Registratiekaart wekelijkse meldingsplicht
Bij A5: D34 Folder m.b.t. ongewenstverklaring ex. art. 21 Vw
10-talig