CMR Database: VC 1982 Deel D Modellen Bij A6

Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1982 : Deel D

Vreemdelingencirculaire van 1982: Deel D: Modellen Bij A6
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de VC 1982 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 7e wijziging (08/12/1992)
Direct naar Regelgeving van Vc 1982 Deel: A6
Deel D - Modellen:
Bij A6: D35 Last tot uitzetting
Bij A6: D36 Opdracht tot overgave van een vreemdeling aan buitenlandse grensautoriteiten
Bij A6: D37 Voorstel tot verwijdering van een vreemdeling
Bij A6: D38 Ontvangstbewijs voor het in bewaring nemen van reispapieren
Bij A6: D39 Bericht aan het ministerie van Justitie omtrent verwijdering van een vreemdeling en voorstel tot signalering
Bij A6: D40 Vervallen - Bericht omtrent verwijdering en advies omtrent signalering na contact met Ministerie
Bij A6: D41-1 Vragenlijst in te vullen door vreemdelingen uit Verre Oosten
Bij A6: D41-2 Staat van inlichtingen
Bij A6: D429 Declaratie kosten verwijdering
Bij A6: D43 Opgave van ingenomen gelden van per vliegtuig verwijderde vreemdelingen
Bij A6: D44 Opgave aan de gemeentelijke sociale dienst van vreemdelingen die Nederland verlaten moeten hebben