CMR Database: VC 1982 Deel D Modellen Bij A7

Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1982 Deel D

Vreemdelingencirculaire van 1982: Deel D : Modellen nr. Bij A7
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de VC 1982 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 7e wijziging (08/12/1992)
Direct naar de regelgeving van: VC 1982 Deel: A7
Deel D Modellen
Bij A7 : D45-1 Bevel tot bewaring
Bij A7 : D45-2 Toelichting in meer talen op het bevel tot bewaring
Bij A7 : D45-3 Proces-verbaal van verhoor op grond van art. 26 lid 2 en 3 Vb i.v.m. 26 Vw
Bij A7 : D45-4 Tekst voor aanwijzing tot ambtenaar bevoegd tot het geven van een bevel tot bewaring
Bij A7 : D46 Verzoek om opneming van een inbewaring gestelde vreemdeling in het huis van bewaring
Bij A7 : D47 Opheffing van een bevel tot bewaring
Bij A7 : D48 Verzoek om ontslag uit een huis van bewaring
Bij A7 : D49 Kennisgeving van de bewaring van een vreemdeling aan de officier van justitie