CMR Database: VC 1982 Deel D Modellen Bij A8

Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1982 Deel D

Vreemdelingencirculaire van 1982: Deel D : Modellen nr. Bij A8
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de VC 1982 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 7e wijziging (08/12/1992)
Direct naar de regelgeving van: VC 1982 Deel: A8
Deel D Modellen
Bij A8 : D50 Folder m.b.t. het vragen van herziening van een beschikking
10 talig, zie ook A4-9
Bij A8 : D51 Folder m.b.t. het instellen van beroep tegen een beschikking bij afdeling rechtspraak RvS
10-talig