CMR Database: VC 1982 Deel D Modellen Bij A9

Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1982 Deel D

Vreemdelingencirculaire van 1982: Deel D : Modellen nr. Bij A9
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de VC 1982 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 7e wijziging (08/12/1992)
Direct naar de regelgeving van: VC 1982 Deel: A9
Deel D Modellen
Bij A9 : D52 Vreemdelingenregistratiekaart - rose
Bij A9 : D53 Vreemdelingenverwijskaart - blauw
Bij A9 : D54 Registratie formulier vreemdelingen -Vervallen-
Bij A9 : D54-A Verklaring bijl. art. 45a VV
Bij A9 : D54-B Verantwoordingsstaat van de afgifte van verblijfsdocumenten
Bij A9 : D54-C Kwartaaloverzicht betreffende zelfstandige beslissingen
Bij A9 : D55 Kennisgeving door vreemdeling van adresverandering of vertrek naar het buitenland
Bij A9 : D56 Verzoek om inlichtingen betreffende een vreemdeling die verhuisd is naar een andere gemeente
Bij A9 : D70 Verhuismutatie formulier