CMR Database: VC 1982 Deel D Modellen Bij B11

Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1982 Deel D

Vreemdelingencirculaire van 1982: Deel D : Modellen nr. Bij B11
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de VC 1982 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 7e wijziging (08/12/1992)
Direct naar de regelgeving van: VC 1982 Deel: B11
Deel D Modellen
Bij B11 : D58 Model proces-verbaal van verhoor terzake van overtreding van de WABW -Vervallen-
Bij B11 : D59 Staat van inlichtingen betreffende de keuring op TBC van buitenlandse werknemers en hun gezinsleden
Bij B11 : D64 Verklaring voor het GAB