CMR Database: VC 1982 Deel D Modellen Bij B14

Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire : VC 1982 : Deel D

Vreemdelingencirculaire van 1982: Deel D : Modellen nr. Bij B14
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de VC 1982 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 7e wijziging (08/12/1992)
Direct naar de regelgeving van: VC 1982 Deel: B14
Deel D Modellen
Bij B14 : D60 Studieverklaring