CMR Database: VC 1982 Deel D Modellen Bij B16

Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1982 Deel D

Vreemdelingencirculaire van 1982: Deel D : Modellen nr. Bij B16
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de VC 1982 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 7e wijziging (08/12/1992)
Direct naar de regelgeving van: VC 1982 Deel: B16
Deel D Modellen
Bij B16 : D69 Verklaring toestemming inwinnen medische gegevens - meertalig