CMR Database: VC 1982 Deel D Modellen Bij B18

Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1982 Deel D

Vreemdelingencirculaire van 1982: Deel D : Modellen nr. Bij B18
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de VC 1982 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 7e wijziging (08/12/1992)
Direct naar de regelgeving van: VC 1982 Deel: B18
Deel D Modellen
Bij B18 : D61 Staat van inlichtingen betreffende voorstel tot het verlenen of weigeren van een vergunning tot verblijf aan buitenlands pleegkind
Bij B18 : D62 Staat van inlichtingen betreffende een verzoek om toestemming tot opneming van een buitenlands pleegkind