CMR Database: VC 1982 Deel D Modellen Bij B19

Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1982 Deel D

Vreemdelingencirculaire van 1982: Deel D : Modellen nr. Bij B19
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de VC 1982 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 7e wijziging (08/12/1992)
Direct naar de regelgeving van: VC 1982 Deel: B19
Deel D Modellen
Bij B19 : D67 Verklaring m.b.t. de burgerlijke staat c.q. buitenhuwelijkse kinderen