Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1994: Deel A: A 2 Contact met IND

Vreemdelingencirculaire van 1994
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1994 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 26e wijziging (december 2000)
Deel A 2 Contact met de Immigratie- en Naturalisatiedienst