Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1994: Deel A: A 5 Toezicht

Vreemdelingencirculaire van 1994
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1994 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 26e wijziging (december 2000)
Titelblad
0 Inhoud A 5
1 Inleiding
2 Verplichtingen in het kader van toezicht
3 Beperken van de vrijheid van beweging
4 Operationeel vreemdelingentoezicht
5 Reis- en verblijfsdocumenten
6 Ongewenstverklaring
7 Signaleringen in het Opsporingsregister
8 Gedragslijn ongewenste politieke activiteiten
9 Strafrechtelijke verplichting derden
10 Veiligheidsfouillering