Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1994:Deel A: A 6 Uitzetting

Vreemdelingencirculaire van 1994
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1994 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 26e wijziging (december 2000)
Titelblad
0 Inhoud A 6
1 Inleiding
2 Vreemdelingen voor uitzetting in aanmerking komend
3 Last tot uitzetting
4 Gevallen waarin uitzetting achterwege blijft
5 Vertrektermijnen
6 Vertrek onde het terugkeerprogramma
7 Uitzetting om gezondheidsredenen niet verantwoord
8 Buitenlandse autoriteiten vragen uitlevering
9 Voorbereiding en tenuitvoerlegging
10 Internationale overeenkomsten
11 Vreemdelingen per schip of vliegtuig binnengekomen
12 Overige categorieen