Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1994: Deel A: A 7 Vrijheidsontneming

Vreemdelingencirculaire van 1994
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1994 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 26e wijziging (december 2000)
Titelblad
0 Inhoud A 7
1 Algemeen
2 Vrijheidsontneming op grond van art. 18b Vw
3 Bewaring
4 Beoordeling door de rechtbank