Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1994: Deel A: A 9 Administratie en registratie

Vreemdelingencirculaire van 1994
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1994 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 26e wijziging (december 2000)
Titelblad
0 Inhoud A 9
1 Inleiding
2 Registratie van gegevens
3 Fysieke archivering
4 Administratieve organisatie
5 Verstrekken van inlichtingen in het algemeen
6 Informatieverstrekking tussen korpschef en GSD