Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1994: Deel C: Bijlagen C18

Vreemdelingencirculaire van 1994
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1994 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 26e wijziging (december 2000)
Bijlage C 18-1 Beschikking inzake het recht op terugkeer van werkende vluchtelingen (uittreksel)
Bijlage C 18-2 Overeenkomst inzake het verblijf van vluchtelingen (uittreksel)
Bijlage C 18-3 Akkoord inzake het recht op terugkeer van werkende vluchtelingen (uittreksel)
Bijlage C 18-4 Uitvoeringsovereenkomst bij het Akkoord van Schengen (Titel II, Hoofdstuk 7, artt.28 t/m 28)
Bijlage C 18-5 Stroomschema bij Asielparagraaf van de Uitvoeringsovereenkomst Schengen
Bijlage C 18-6 Bewijsmiddelen in het kader van de Asielparagraaf van de Uitvoeringsovereenkomst bij het Akkoord van Schengen
Bijlage C 18-7 Overzicht positie minderheden in veilige landen van herkomst