Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1994: Deel C: Bijlagen C19

Vreemdelingencirculaire van 1994
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1994 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 26e wijziging (december 2000)
Bijlage C 19-1 Regeling opvang asielzoekers
Bijlage C 19-2 Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categrorieen vreemdelingen