Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1994: Deel C: Bijlagen C35

Vreemdelingencirculaire van 1994
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1994 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 26e wijziging (december 2000)
Bijlage C 35-1 Wet gemeentelijke zorg voor houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf
Bijlage C 35-2 Uitvoeringsregeling Wet gemeentelijke zorg voor houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf