Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1994: Deel C: Bijlagen C42

Vreemdelingencirculaire van 1994
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1994 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 26e wijziging (december 2000)
Bijlage C 42 behorende bij B 7 Uitvoeringsbesluit Comite van Dublin Besluit nr.1197
Bijlage C 42a behorende bij B 7 Uitvoeringsbesluit Comite van Dublin Besluit nr.1198