Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1994: Deel D: Modellen D12

Vreemdelingencirculaire van 1994
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1994 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 26e wijziging (december 2000)
Model D12-1 Aanvraag ingediend/verlenging gevraagd/ontheffing verleend (stempeltekst en sticker)
Model D12-1A Sticker voor verblijfsaantekeningen Algemeen
Model D12-1B Sticker voor verblijfsaantekeningen voor Gemeenschapsonderdanen
Model D12-1C Verblijfsaantekeningen vervolgprocedures
Model D12-2 Inlegblad voor het stellen van aantekeningen