Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1994: Deel D: Modellen D2

Vreemdelingencirculaire van 1994
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1994 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 26e wijziging (december 2000)
Model D2-1 Schengenvisum (sticker)
Model D2-2 Visum voor terugkeer
Model D2-3 Transitvisumverklaring, afgegeven in het buitenland
Model D2-4 Transitvisumverklaring, afgegeven aan de grens
Model D2-5 Visumverklaring, afgegeven in het buitenland
Model D2-6 Visumverklaring, afgegeven aan de grens
Model D2-7 Doorlating onder voorwaarden (sticker)