Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1994: Deel D: Modellen D26

Vreemdelingencirculaire van 1994
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1994 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 26e wijziging (december 2000)
Model D26-1 Verklaring van ontvangst waarborgsom
Model D26-2 Kwitering van teruggave