Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1994: Deel D: Modellen D44

Vreemdelingencirculaire van 1994
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1994 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 26e wijziging (december 2000)
Model D44-1 SIS-signalering: afhandeling conform art.25 lid 1 Uitvoeringsovereenkomst Schengen
Model D44-2 SIS-signalering: afhandeling conform art.25 lid 2 Uitvoeringsovereenkomst Schengen