Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1994: Deel D: Modellen D45

Vreemdelingencirculaire van 1994
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1994 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 26e wijziging (december 2000)
Model D45-1 Bevel tot bewaring
Model D45-2 Toelichting bevel tot bewaring
Model D45-3 Procesverbaal van verhoor