Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1994: Deel D: Modellen D51

Vreemdelingencirculaire van 1994
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1994 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 26e wijziging (december 2000)
Model D51 Bezwaarclausule mw (Nederlands)
Model D51-A Bezwaarclausule vtv (Nederlands)
Model D51-B Beroepsclausule vtv (Nederlands)