Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1994: Deel D: Modellen D6

Vreemdelingencirculaire van 1994
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1994 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 26e wijziging (december 2000)
Modellen van legitimatiebewijzen Toelichting
Model D6-1 Legitimatiebewijs voor personeels- en gezinsleden van in Nederland werkzame diplomatieke missies
Model D6-2 Legitimatiebewijs voor personeels- en gezinsleden van in Nederland werkzame consulaire posten
Model D6-3 Legitimatiebewijs voor personeels- en gezinsleden van internationale organisaties
Model D6-4 Legitimatiebewijs voor functionarissen en gezinsleden met bijzondere status
Model D6-5 Schema van voorrechten en immuniteiten op grond van het Diplomatenverdrag
Model D6-6 Schema van voorrechten en immuniteiten op grond van het Consulaire Verdrag
Model D6-7 Identiteitskaarten voor personeelsleden en hun inwonende gezinsleden van de ESA
Model D6-8 Identiteitskaarten voor personeelsleden en hun inwonende gezinsleden van het Europees Octrooibureau
Model D6-9 gereserveerd (leeg document)
Model D6-10 Identiteitskaarten voor personeelsleden en hun inwonende gezinsleden van Internationale Dienst voor nationaal landbouwkundig onderzoek
Model D6-11 Identiteitskaarten voor personeelsleden en hun inwonende gezinsleden van het Technisch Centrum voor landbouwsamenwerking en plattelandsontwikkeling
Model D6-12 Dienstpassen Europese gemeenschappen
Model D6-13 Verklaring van de Europese gemeenschappen voor gezinsleden van personeelsleden van het gemeenschappelijk centrum voor onderzoek te Petten
Model D6-14 Identiteitskaart voor personeelsleden van het Instituut voor Nieuwe Technologieën
Model D6-15 Identiteitskaarten voor personeelsleden en hun inwonende gezinsleden van de African Management Services Company