Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1994: Deel B: B7 Asielzoekers en Vluchtelingen

Vreemdelingencirculaire van 1994
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1994 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 26e wijziging (december 2000)
0 Tabblad
00 Inhoud B 7
1 Aanmelding Inleiding
2 Aanmelding bij korpschef
3 Aanmelding Aanmeldcentrum (AC)
4 Eerste Gehoor
5 Versnelde afdoening in Aanmeldcentrum
6 Recht op opvang
7 Nader Gehoor
8 Inhoud beslissing Eerste Aanleg
9 Procedure bij het nemen van beslissingen
10 Niet-ingewilligde asielaanvragen
11 Rechtsmiddelen
12 Asielzoekers in bewaring
13 Alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMA's)
14 Schiphol en andere doorlaatposten
15 Gedoogden en Ontheemden
16 Intrekking en weigering van verlenging
17 Gezinsleden toegelaten asielzoekers
18 Internationale Regelingen