Documentatie Database: Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire: TBV 1982
Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire van Vc 1982
uitgebracht in de jaren 1982 t/m 1994
Vc 1982 is vastgesteld bij beschikking van 26 oktober 1982 en in werking getreden op 1 februari 1983

Eerdere jaren:
Voor de invoering van de Vc 1982, was de Vc 1966 geldig: Overzicht van TBV van Vc66

TBV Vc 1982

1982 geen TBVs
1983 geen TBVs
1984 geen TBVs
1985 Een TBV
1986 TBV nrs 1 t/m 4
1987 TBV nrs 5 t/m 13
1988 TBV nrs 14 t/m 19
1989 TBV nrs 20 t/m 31
1990 TBV nrs 32 t/m 37
1991 TBV nrs 38 t/m 49
1992 TBV nrs 50 t/m 71
1993 TBV nrs 72 t/m 88
1994 TBV nrs 89 t/m 90A

Latere jaren:
In 1994 is de geheel gewijzigde Vc 1994 ingevoerd : Overzicht van TBV van Vc94