Documentatie Database: Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire: TBV 1982
Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire van Vc 1982
uitgebracht in de jaren 1982 t/m 1994
Vc 1982 is vastgesteld bij beschikking van 26 oktober 1982 en in werking getreden op 1 februari 1983
jaar aanduiding omschrijving kenmerk datum m.b.t.

1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994

In 1994 is de geheel gewijzigde Vc 1994 ingevoerd : Overzicht van TBV van Vc94
Voor de invoering van de Vc 1982, was de Vc 1966 geldig: Overzicht van TBV van Vc66