Documentatie Database: Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire: TBV 1994
Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire van Vc 1994
en werkinstructies IND

uitgebracht in de jaren 1994 t/m 2001
Vc 1994 is vastgesteld bij beschikking van xx yy 1994 en in werking getreden op xx yy 1994

eerdere jaren

Voor de invoering van de Vc 1994, was de Vc 1982 geldig: Overzicht van TBVs van Vc 1982


jaar aanduiding omschrijving kenmerk datum m.b.t.

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

Latere jaren
In 2001 is de geheel gewijzigde Vc 2000 ingevoerde: Overzicht van TBVs van Vc 2000