Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Centrum voor Migratierecht


Documentatie : Vreemdelingencirculaire: Vc 1966

Vreemdelingencirculaire van 1966
ingevoerd1 Jan. 1967
laatste wijziging29 Sep. 1982 (nr. 38)
ingetrokken 1 Feb. 1983
vervangen door Vc 82

deelomschrijvingkenmerkdatum
Aanbiedingsbrief bij de Vreemdelingencirculaire AJZ 1334/E 633 A 190 9-10-1966
Tabblad
Inhoudsopgave
Deel A Algemeen
Deel B Grensbewaking
Deel C Toelating
Deel D Toezicht
Deel E Uitzetting en Bewaring
Deel F Rechtsmiddelen
Deel G Bijzondere categorieën
Deel H Bijzondere onderwerpen

nummerkorte omschrijving van de wijzigingkenmerkdatum

38e wijziging Vc Adoptie en adoptievoorbereiding (G-7) AJZ 1334/E-633-A-391 29/09/2982
...
20e wijziging Vc Uitbreiding bevoegdheden hoofd politie bij vergunningverlening inzake gezinshereniging (G-4) AJZ 1334/E-633-A-278 15/03/1974
...