CMR Database: VC 1982 Deel C Inleiding

Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1982 Deel C : Inleiding

Vreemdelingencirculaire van 1982: Deel C - Inleiding
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1982 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 7e wijziging (08/12/1992)
C Inleiding