CMR Database: VC 1982 Deel C 1

Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1982 Deel C : 1 Wegwijzer

Vreemdelingencirculaire van 1982: Deel C - 1 Wegwijzer directie Vreemdelingenzaken
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1982 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 7e wijziging (08/12/1992)
C1 Wegwijzer