CMR Database: VC 1982 Deel C 17

Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1982 Deel C

Vreemdelingencirculaire van 1982: Deel C : Bijlagen nr. 17
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de VC 1982 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 7e wijziging (08/12/1992)
C17 - 1 Uittreksel uit de wet betreffende de positie van Molukkers van 9-9-1976