CMR Database: VC 1982 Deel C 18

Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1982 Deel C

Vreemdelingencirculaire van 1982: Deel C : Bijlagen nr. 18
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de VC 1982 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 7e wijziging (08/12/1992)
C18 - 1 Modellen van legitimatiebewijzen
C18 - 2 Legitimatiebewijs voor leden van in Nederland werkzame diplomatieke missies (oranje)
C18 - 3 Legitimatiebewijs voor leden van in Nederland werkzame consulaire posten (groen)
C18 - 4 Legitimatiebewijs voor personeelsleden van internationale organisaties (bruin)
C18 - 5 Legitimatiebewijs voor functionarissen met bijzondere status (blauw)
C18 - 6 Schema van voorrechten en immuniteiten op grond van het Diplomatenverdrag
C18 - 7 Schema van voorrechten en immuniteiten op grond van het Consulaire Verdrag