CMR Database: VC 1982 Deel C 19

Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1982 Deel C

Vreemdelingencirculaire van 1982: Deel C : Bijlagen nr. 19
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de VC 1982 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 7e wijziging (08/12/1992)
C19 - 1 Identiteitskaart voor personeelsleden van het Europees Centrum voor Ruimteonderzoek en Techniek
C19 - 2 Identiteitskaart voor inwonende gezinsleden van personeelsleden van het Europees Centrum voor Ruimteonderzoek en Techniek
C19 - 3 Identiteitskaart voor personeelsleden van het Europees Octrooibureau
C19 - 4 Identiteitskaart voor inwonende gezinsleden van personeelsleden van het Europees Octrooibureau
C19 - 5 Identiteitskaart voor personeelsleden van de International Tea Promotion Association
C19 - 6 Identiteitskaart voor inwonende gezinsleden van personeelsleden van de International Tea Promotion Association
C19 - 7 Identiteitskaart voor personeelsleden van de Internationale Dienst voor nationaal landbouwkundig onderzoek
C19 - 8 Identiteitskaart voor inwonende gezinsleden van personeelsleden van de Internationale Dienst voor nationaal landbouwkundig onderzoek
C19 - 9 Identiteitskaart voor personeelsleden van het Technisch Centrum voor landbouwsamenwerking en plattelandsontwikkeling
C19 - 10 Identiteitskaart voor gezinsleden van personeelsleden van het Technisch Centrum voor landbouwsamenwerking en plattelandsontwikkeling
C19 - 11 Dienstpas Europese Gemeenschappen F
C19 - 12 Dienstpas Europese Gemeenschappen T
C19 - 13 Voorlopige dienstkaart van de Europese Gemeenschappen (NL tekst)
C19 - 14 Verklaring van de Europese Gemeenschappen voor gezinsleden van personeelsleden van het gemeenschappelijk centrum voor onderzoek te Petten