CMR Database: VC 1982 Deel C 20

Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1982 Deel C

Vreemdelingencirculaire van 1982: Deel C : Bijlagen nr. 20
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de VC 1982 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 7e wijziging (08/12/1992)
C20 - 1 Ovk NL-Suriname mbt verblijf en vestiging wederzijdse onderdanen Trb. 1975 nr. 133