CMR Database: VC 1982 Deel C 21

Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1982 Deel C

Vreemdelingencirculaire van 1982: Deel C : Bijlagen nr. 21
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de VC 1982 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 7e wijziging (08/12/1992)
C21 - 1 Overeenkomst NL-Suriname inzake binnenkomst en verblijf wederzijdse onderdanen
C21 - 2 Protocol tussen Nederland en Suriname inzake verkregen rechten Trb. 1981, nr. 35