CMR Database: VC 1982 Deel C 23

Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1982 Deel C

Vreemdelingencirculaire van 1982: Deel C : Bijlagen nr. 23
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de VC 1982 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 7e wijziging (08/12/1992)
C23 - 1 Besluit houdende vaststelling van een AMvB 25-10-1979; Stb 1979, 574