CMR Database: VC 1982 Deel C 26

Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1982 Deel C

Vreemdelingencirculaire van 1982: Deel C : Bijlagen nr. 26
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de VC 1982 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 7e wijziging (08/12/1992)
C26 - 1 Wet op het ter beschikking stellen van arbeidskrachten 31-7-1965, Stb. 1965, 379