CMR Database: VC 1982 Deel C 28

Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1982 Deel C

Vreemdelingencirculaire van 1982: Deel C : Bijlagen nr. 28
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de VC 1982 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 7e wijziging (08/12/1992)
C28 - 1 Model van de verklaring ex art. 3 Wet arbeid buitenlandse werknemers januari 1985