CMR Database: VC 1982 Deel C 29

Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1982 Deel C

Vreemdelingencirculaire van 1982: Deel C : Bijlagen nr. 29
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de VC 1982 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 7e wijziging (08/12/1992)
C29 - 1 Model proces-verbaal van de Loontechnische dienst inzake onderzoek naar het doen verricten van arbeid door een vreemdeling zonder te beschikken over de daardtoe vereiste vergunning