CMR Database: VC 1982 Deel C 3

Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1982 Deel C

Vreemdelingencirculaire van 1982: Deel C : Bijlagen nr. 3 Teksten van Visa
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1982 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 7e wijziging (08/12/1992)
C3 - 1 Transitvisum (afgegeven in het buitenland)
C3 - 2 Transitvisum (afgegeven aan de grens)
C3 - 3 Transitvisumverklaring (afgegeven in het buitenland)
C3 - 4 Transitvisumverklaring (afgegeven aan de grens)
C3 - 5 Reisvisum (afgegeven in het buitenland)
C3 - 6 Reisvisum (afgegeven aan de grens)
C3 - 7 Visumverklaring (afgegeven in het buitenland)
C3 - 8 Visumverklaring (afgegeven aan de grens)
C3 - 9 Diplomatiek- of dienstvisum geldig voor 8 dagen