CMR Database: VC 1982 Deel C 32

Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1982 Deel C

Vreemdelingencirculaire van 1982: Deel C : Bijlagen nr. 32
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de VC 1982 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 7e wijziging (08/12/1992)
C32 - 1 Ambtsgebieden en adressen van de Inspecteurs van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid