CMR Database: VC 1982 Deel C 39

Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1982 Deel C

Vreemdelingencirculaire van 1982: Deel C : Bijlagen nr. 39
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de VC 1982 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 7e wijziging (08/12/1992)
C39 - 1 Folder met informatie voor de asielzoeker (Nederlandse tekst) juni 1983