CMR Database: VC 1982 Deel C 41

Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1982 Deel C

Vreemdelingencirculaire van 1982: Deel C : Bijlagen nr. 41
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de VC 1982 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 7e wijziging (08/12/1992)
C41 - 1 Circulaire van het ministerie van VROM betreffende passende huisvesting ihkv WABW 28-8-1986, Stcrt. 1986, 173