CMR Database: VC 1982 Deel C 42

Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1982 Deel C

Vreemdelingencirculaire van 1982: Deel C : Bijlagen nr. 42
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de VC 1982 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 7e wijziging (08/12/1992)
C42 - 1 Regels in verband met erkenning van Buitenlandse vonnissen tot wijziging van de geboortedatum januari 1985
C42 - 2 Brief mbt wijziging geboortedatavreemdelingen 27-09-1988