CMR Database: VC 1982 Deel C 43

Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1982 Deel C

Vreemdelingencirculaire van 1982: Deel C : Bijlagen nr. 43
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de VC 1982 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 7e wijziging (08/12/1992)
C43 - 1 Folder, Deponeren van garantiesommen en retourpassagebiljetten (NL tekst) januari 1985