CMR Database: VC 1982 Deel C 45

Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1982 Deel C

Vreemdelingencirculaire van 1982: Deel C : Bijlagen nr. 45
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de VC 1982 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 7e wijziging (08/12/1992)
C45 - 1 Richtlijnen voor de opsporing en vervolging van vrouwenhandel Stcrt. 1989, 100