CMR Database: VC 1982 Deel C 46

Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1982 Deel C

Vreemdelingencirculaire van 1982: Deel C : Bijlagen nr. 46
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de VC 1982 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 7e wijziging (08/12/1992)
C46 - 1 Verklarende woordenlijst van onderwijskundige begrippen m.b.t. het hoger onderwijs